Seminars

Quo fluis energetyko?

dr inż. Michał Szewczyk, Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska
16.05.2014, 12:15, room 357, Bankowa 14

Read more: Quo fluis energetyko?

Dynamika kwantowych przejść fazowych

prof. dr hab. Jacek Dziarmaga, Instytut Fizyku Uniwersytetu Jagiellońskiego
9.05.2014 12:15,  room 357, Bankowa 14

Read more: Dynamika kwantowych przejść fazowych