Contact

Address:

Department of Theoretical Physics 

Institute of Physics, University of Silesia
75 Pulku Piechoty 1A

41-500 Chorzow, Poland

Silesian Center for Education and  Interdisciplinary Research 

Adres:

Zakład Fizyki Teoretycznej
Uniwersytet Śląski, ŚMCEBI
75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
Polska


tel. +48 32 349 75 90 (J. Łuczka)