Josephson junctions & SQUIDs

ring2Josephson junctions and  SQUIDs (Superconducting Quantum Interference Devices) are one of the most important instruments found in the majority of research laboratories worldwide. They offer a rich spectrum of beneficial  applications: Testing the fundamentals of quantum mechanics, quantum ionformation and chaotic complexity in classical physics;

Read more: Josephson junctions & SQUIDs

Graphene and Carbon nanotubes

graphene and carbon nanotubesGraphene and carbon nanotubes are materials with extraordinary mechanical and electronic properties. High electron conductivity, linear energy dispersion and relatively long spin relaxation time make them good candidates for replacting silicon in low power electronics and spintronics. However, when pristine graphene or a nanotube is contaminated by e.g. an adatom or substrate its electronic properties can be drastically modified.

Read more: Graphene and Carbon nanotubes

Prądy trwałe w pierścieniach

W pierścieniach metalicznych (nie-nadprzewodzących) o średnicy mikronów i nanometrów mogą być indukowane prądy, które płyną latami i nie zanikają wskutek zjawisk dysypacji. Nazwano je prądami trwałymi. To czysto kwantowe zjawisko, przewidziane teoretycznie w 1938 roku, zostało potwierdzone eksperymentalnie dopiero w latach 90 ubiegłego stulecia.

Read more: Prądy trwałe w pierścieniach

Własności nanoukładów sterowane nieklasycznymi polami

laserInżynieria kwantowa daje nam dziś możliwość przygotowania układu fizycznego w niemal dowolnym, czesto 'egzotycznym', stanie kwantowym. Niektóre spośród tych stanów, nieklasycznych ex definitio, może być nieklasyczna w znaczeniu przyjetym powszechnie przez optyków kwantowych. Nieklasyczność taka związana jest z własnosciami statystycznymi tych stanów zakodowanymi w funkcjach koherencji wyzszego rzędu lub wartościch oczekiwanych operatorów kwadraturowych.

Read more: Własności nanoukładów sterowane nieklasycznymi polami