Seminars

Złożone fermiony i topologiczne ciecze kwantowe

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
7.03.2014, 12:15,  room 357, Bankowa 14