Seminars

Mesopotamian civilisation and the invention of writing in the IVth millennium BC

Prof. Antoine Khater, Department of Physics, Université du Maine, Le Man, France

10.11.2917, 12:15, room P/1/13

Paradoksy i pułapki podejmowania decyzji

Prof. Marek Szopa, Zakład Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki UŚ

20.10.2017, 12:15 room P/1/14

W trakcie wykładu podam kilka przykładów paradoksów dotyczących podejmowania decyzji oraz omówię typowe pułapki w które wpadają ludzie starając się podejmować racjonalne decyzje.