Quo fluis energetyko?

dr inż. Michał Szewczyk, Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska
16.05.2014, 12:15, room 357, Bankowa 14

Tematem wiodącym prezentacji będą wybrane problemy funkcjonowania energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem elektroenergetyki, w bieżących warunkach technicznych i geopolitycznych. W sposób ogólny zostanie przedstawiona praca systemu elektroenergetycznego, wybrane aspekty sterowania tą pracą oraz wpływ nowych typów źródeł wytwórczych (generacja wiatrowa i
fotowoltaiczna) na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego. Omówione zostaną przyczyny i skutki jednej z większych awarii systemowych w systemie europejskim UCTE/ENTSO-E (Union for the Coordination of the Transmission of Electricity/European Network of Transmission System Operators for Electricity). Ostatnią częścią prezentacji będzie ocena uwarunkowań
technicznych oraz prawno-ekonomicznych funkcjonowania elektroenergetyki, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo i ekonomikę pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polski.