Dynamika kwantowych przejść fazowych

prof. dr hab. Jacek Dziarmaga, Instytut Fizyku Uniwersytetu Jagiellońskiego
9.05.2014 12:15,  room 357, Bankowa 14

 Powolna zmiana parameteru hamiltonianu może służyć do przekroczenia kwantowego punktu krytycznego. W tym punkcie przerwa energetyczna znika i jednocześnie dochodzi do jakościowej zmiany charakteru stanu podstawowego. W rezultacie taka ewolucja przez punkt krytyczny nie może być adiabatyczna. Kwantowa wersja mechanizmu Kibble-Żurka jest próbą teoretycznego opisu tego zjawiska, a podejmuje się również ciekawe próby eksperymentalne.