Dynamika układów kwantowych, które nie podlegają termalizacji

Prof. zw. dr hab. Marcin Mierzejewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

24.03.2017, room 513 (5th floor)