Two ultracold interacting molecules in a one-dimensional harmonic trap

mgr Anna Dawid-Łękowska, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie pracująca w Instytucie ICFO w Barcelonie,

21.12.18, 12:00 w sali A/1/04