Partycja enegii dysypatywnego kwantowego oscylatora

mgr Paweł Bialas, Zakład Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki UŚ,

23.11.2018, 12:00 w sali A/1/04