Silnie skorelowane układy elektronowe

bandsOpis układów fizycznych  złożonych z silnie oddziałujacych cząstek kwantowych pozostaje dużym  wyzwaniem dla fizyki teroretycznej. Problem ten ma istotne znaczenie  dla zrozumienia własności transportowych i magnetycznych   wielu nowych materiałów  wytwarzanych we współczesnych laboratoraich. Prowadzone przez nas badania koncentrują się na modelach jednopasmowych takich jak: model Hubbarda, model t-J oraz model Falicova-Kimballa. Fizyczne własności tych modeli badane są przede wszystkim w ramach zaawansowanych metod numerycznych takich jak: dokładna diagonalizacja (np. metodą Lanczosa) oraz symulacje Monte Carlo.