Teoria nadprzewodnictwa

Nadprzewodnictwo to szczególny stan kwantowy ukadów elektronowych, który pojawia się w niskich temperaturach. W określonych warunkach układy nadprzewodzące wykazują idealny diamagnetyzm (wypychanie pola magnetycznego z wnętrza próbki) oraz idealne przewodnictwo (opór elektryczny jest niemierzalnie mały).  Prowadzone przez nas badania obejmują szeroką klasę zagadnień związanych z teorią nadprzewodnictwa, w tym nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: nadprzewodnictwo w obecności zewnętrznego pola magnetycznego (pole krytyczne, struktura wirów, itp.), mechanizmy pseudoszczeliny, parowanie trypletowe, fazy Fulde-Farrel-Larkin-Ovchinnikov oraz niejednorodność szczeliny nadprzewodzącej.