Anomalny transport

Czy możliwy jest ruch cząstek w kierunku przeciwnym do kierunku stałej siły działającej na cząstki? Tak i wówczas mówimy, że układ wykazuje ujemną ruchliwość (ujemną przewodność, ujemny opór). Realizacją układu wykazującym takie zjawisko  może być złącze Josephsona. Czy przypadkowe fluktuacje mogą zwiększać  sprawność motorów molekularnych?  Tak i być może dlatego transport wewnątrz komórek biologicznych jest tak wydajny. Badamy takie zagadnienia i badamy  wpływ parametrów układu na własności transportowe, takie jak wartość średnia  prędkości, jej fluktuacje, sprawność czy efektywna dyfuzja opisująca jakość transportu. Badamy również warunki w jakich w układzie występuje anomalny transport wykazujący ujemną ruchliwość (przewodność), warunki dla optymalnego transportu, wpływ efektów inercyjnych, tarcia, temperatury otoczenia, korelacji szumu czy efektów kwantowych.

 Wybrane prace:

  1.  J. Spiechowicz, P. Hanggi, J. Łuczka, Brownian motors in the microscale domain: Enhancement of efficiency by noise, Phys. Rev. E  90, 032104 (2014)
  2. J. Spiechowicz, J. Łuczka and P. Hanggi, Absolute negative mobility  induced by white Poissonian noise, J. Stat. Mech.  (2013) P02044
  3. M. Januszewski and J. Łuczka, Indirect control of transport and interaction-induced negative mobility in an overdamped system of two coupled particles, Phys. Rev. E 83,  051117 (2011)
  4. M. Kostur, J. Łuczka, and P. Hanggi, Negative Mobility induced by Colored Thermal Fluctuations, Phys. Rev. E 80, 051121 (2009)
  5. L. Machura, M. Kostur, P. Talkner, J. Łuczka and P. Hanggi, Absolute negative mobility induced by thermal equilibrium fluctuations, Phys. Rev. Lett. 98, 40601 (2007)