Prądy trwałe w pierścieniach

W pierścieniach metalicznych (nie-nadprzewodzących) o średnicy mikronów i nanometrów mogą być indukowane prądy, które płyną latami i nie zanikają wskutek zjawisk dysypacji. Nazwano je prądami trwałymi. To czysto kwantowe zjawisko, przewidziane teoretycznie w 1938 roku, zostało potwierdzone eksperymentalnie dopiero w latach 90 ubiegłego stulecia.

Niestety, wyniki eksperymentalne nijak nie zgadzały sie z teorią. Rok 2009 okazał sie przełomowym: 2 niezależne doświadczenia potwierdziły z dużą precyzją teorię prądów trwałych.

 

Publikacje

  1. J. Dajka, A. Ptok and J. Łuczka, Squeezing of magnetic flux in nanorings, J. Phys. Condens. Matter 24, 495701 (2012)
  2. S. Rogozinski, L. Machura, and J. Łuczka, Current-flux characteristics in mesoscopic non-superconducting rings, J. Phys. : Condens. Matter (Fast track communications) 22 (2010) 422201
  3. S. Rogozinski, L. Machura, and J. Łuczka, Current characteristics of mesoscopic rings in quantum Smoluchowski regime, Eur. Phys. J. Special Topics 187, 5-14 (2010)
  4. M Mierzejewski, J Łuczka and J Dajka, Current in Hubbard rings manipulated via magnetic flux, J. Phys.: Condens. Matter 22, 245301 (2010)