People

Łukasz Machura, dr hab.

 
CV

Publications

Didactics

room:

 

phone:

email:

371, Bankowa 14, Katowice

E/1/11, ŚMCEBI Chorzów

(+48) 32 359 21 07

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research interests:

procesy stochastyczne, fizyka statystyczna, motory Brownowskie, dynamika nieliniowa, motory molekularne, fizyka układów mezoskopowych, kwantowe układy otwarte, fizyczne podstawy informacji kwantowej, przetwarzanie sygnałów losowych, metody komputerowe,